Teak Invest är ett bra komplement till aktier. Det är en investering med bra avkastning och begränsad risk, med lite längre placeringshorisont.

Göran Andersson, placeringsrådgivare

Länkar

Forwood AB (publ) - Skogskoncernen Forwood investerar i och förvaltar skogsfastigheter samt driver övrig skogsrelaterad verksamhet såsom virkesförädling.


ITTO Annual report - International Tropical Timber Organization, Sustaining Tropical Forests