Teak Invest är ett bra komplement till aktier. Det är en investering med bra avkastning och begränsad risk, med lite längre placeringshorisont.

Göran Andersson, placeringsrådgivare

Om Teak Invest

UC

Teak Invest Svenska AB förmedlar teakträd i etablerade teakplantager i Panama. Företaget har idag ca 1200 investerare och är det självklara valet för privatpersoner, företag och organisationer som efterfrågar en substansrik placering med hög avkastning, och tydlig miljöprofil.

Teak Invest grundades år 2000. Huvudkontoret ligger i Göteborg där även styrelsen har sitt säte. Bolaget ägs av 15 aktieägare. Aktiekapitalet uppgår till 1,5 MSEK.