Teak Invest är ett bra komplement till aktier. Det är en investering med bra avkastning och begränsad risk, med lite längre placeringshorisont.

Göran Andersson, placeringsrådgivare

Skövling & exploatering

De sista tropiska regnskogarna

Vi håller på att förlora jordens största biologiska skatter. Regnskogen som en gång täckte 14% av jordens yta täcker nu bara 7%. Förstöringen av tropisk regnskog i världen beräknas till 30 hektar per minut. Det motsvarar 16 miljoner hektar per år.

De latinamerikanska skogarna försvinner med en oroväckande fart. De lummiga skogar som täckte halva Panama vid mitten av 1900-talet beräknas täcka bara 10% av landets yta i början av 2000-talet.

Om avverkningen i världen fortsätter i nuvarande takt beräknar forskare att 80–90 % av de tropiska regnskogarnas ekosystem kommer att vara förstörda år 2020.

När ett område regnskog har huggits ned, även om det ges chans att återväxa, så kan det aldrig bli vad det en gång varit. Det komplicerade ekosystemet som naturen skapat är förlorat för all framtid.

Avverkningen ökar

Statistik som presenterades 1996 visade att Amazonas avverkning hade ökade 34% mellan 1992-1996. En annan rapport beskriver att Amazonas skogar försvinner med en takt av 32 000 kvadratkilometer per år. Det är mer än 3 gånger takten 1994. Om inget görs så kommer hela Amazonas att vara borta om 50 år, säger rapportens författare Gilney Vianna.

Efterfrågan, utvinningen och förbrukningen av tropisk hardwood har blivit så stor att en del länder som har varit traditionella exportörer nu måste importera därför att de redan har uttömt sitt eget förråd genom att förstöra sina inhemska regnskogar.

Exploatering i Burma

I Burma finns en för Sydostasien unik skog med hög biologisk mångfald. Burma har 70% av världens sista naturliga bestånd av teak, en åtråvärd råvara på exportmarknaden. De enda länder som förutom Burma har små naturliga teakbestånd kvar är Indien, Thailand och Laos.

Efter militärkuppen 1962 och juntans övertag 1988 har landets naturresurser exploaterats hårt och de mänskliga rättigheterna grovt åsidosatts. Burmas traditionellt skonsamma skogsbruk, med hjälp av elefanter vid avverkningen, ersattes med tungt mekaniserade avverkningsmetoder för att öka intäkterna från skogarna.

Enligt landets egna uppgifter är de årliga intäkterna nära US$ 200 miljoner på försäljningen av mer än 300 000 kubikmeter timmer. 1995 var teak Burmas andra största inkomstkälla av utländsk valuta, näst efter handeln med narkotika. Regeringen har brutalt krossat alla inhemska protester mot skogsavverkningarna. Grupper av ursprungsbefolkningen har skickats till särskilda läger eller fängslats som politiska fångar om de har protesterat mot planerade avverkningar.

Utarmning av jorden

Förändringarna i teakhandeln har lett till betydande avverkning med efterföljande utarmning av jorden och översvämningar. Detta har skadat marken, möjligen för alltid, och dessutom resulterat i hundratals människors död.

Välj odlad teak

Det finns fortfarande trädgårdsmöbler i burmesisk teak på den svenska marknaden. Teaken har i vissa fall påståtts vara odlad, utan att man har uppgivit ursprungsland. Var noga med att endast handla teakmöbler om det klart framgår att det är odlad teak.

(Källor: Teak trade, Kevin T. Kunkel och Teri Emmons. Logging Burma's Frontier Forest, World Resource Institute, 1998. Thai and Burmese Timber Trade, Kevin T. Kunkel and Teri Emmons. Regnskogsfondet, 2000. Svenska Naturskyddsföreningen, 2002. Secrets of the rainforest, Leslie Taylor, 2000. Natural Resources Defense Council, 1997. State of the World's Forests 2001, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2001. Världsnaturfonden, 2003.)