Teak Invest är ett bra komplement till aktier. Det är en investering med bra avkastning och begränsad risk, med lite längre placeringshorisont.

Göran Andersson, placeringsrådgivare

Teak Invest och miljön

Pristrend

Pristrend hardwood inkl. teak
Genomsnittlig prisökning/år 6,6 procent

Efterfrågan

Efterfrågan ädelträ, miljoner m3

Teak - trädens konung

Teak (Tectona grandis) är ett tropiskt träslag. Teaken har sitt urbestånd i Burma, Thailand och Indien, där den dessvärre skövlas i snabb takt. Teak odlas i Centralamerika, Afrika och Asien.

Teakens unika egenskaper

Teak är ett hårt, tungt, formstabilt och oljehaltigt träslag med hög halt av kisel och en unik fiberuppsättning. Båtbyggare har i hundratals år använt teaken pga dess beständighet mot fukt, hetta, kyla, insektsangrepp m.m. Teak varken spricker eller vrider sig, oavsett om det utsätts för extrem torka eller väta. Teak är också mycket motståndskraftigt mot brand och har ett naturligt skydd som är fullt utvecklat då trädet blivit tre år.

Asien största marknaden för teak

Indien, Japan och Kina står för en betydande del av konsumtionen av tropiskt trä och därmed även teak, och det är framförallt marknaden i sydostasien som expanderar. En stor del av råvaran förädlas vidare till t.ex. möbler för export. Mycket av teaken används även för inhemskt bruk eftersom den är populär och har fenomenala förutsättningar att hantera ett tropiskt klimat.

Även den svenska importen har ökat. Under 1990-talet importerade Sverige 160.000 ton obearbetade stockar från tropiska länder vilket är dubbelt så mycket som på 1980-talet. Importen av sågad och hyvlad trävara från tropiska länder har tredubblats mellan 1995 och 2001 (Källa: Svenska naturskyddsföreningen).